Persoonsgegevens die worden verwerkt
Leonieoldemaat.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Leonieoldemaat.nl verstrekt. Leonieoldemaat.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam & Uw e-mailadres om vragen en aanmeldingen via de mail te kunnen beatwoorden of op de nieuwe cursus agenda te kunnen sturen.
– Leonieoldemaat.nl verwerkt uw persoonsgegevens om u schriftelijk per e-mail te kunnen benaderen en/of om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.

Hoe lang Leonieoldemaat.nl gegevens bewaard
Leonieoldemaat.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Leonieoldemaat.nl verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website Leonieoldemaat.nl kunnen algemene bezoekgegevens worden bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor evt analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Dit kan gebruikt worden om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics
Leonieoldemaat.nl heeft Google geen toestemming gegeven om via Leonieoldemaat.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@Leonieoldemaat.nl. Leonieoldemaat.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Leonieoldemaat.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Leonieoldemaat.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Leonieoldemaat.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Leonieoldemaat.nl op via info@Leonieoldemaat.nl.

Leonieoldemaat.nl is als volgt te bereiken:
Vestigingsadres: Elskampweg 11, Luttenberg
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 71057447
Telefoon: 0681496212
E-mailadres: Info@Leonieoldemaat.nl